Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Usko Jumalan profeettoihin

Usko profeettoihin on osa islamia. Koraanissa heistä on mainittu 25, jotka ovat Aadam, Nooa, Idris (Heenok), Saalih (Tamuud), Aabraham, Aad, Loot, Joona, Ismail, Iisak, Jaakob, Joosef, Job, Soeib, Mooses, Aaron, Elisa, Zul-kifl, Daavid, Sakarias, Salomon, Elias, Johannes, Jeesus (Isa), Muhammed (rauha heille). Sanansaattajat ovat ihmisiä, jotka Jumala on valinnut sitä kunniatehtävää varten, että he välittävät Hänen viestinsä muille miehille ja naisille. Sanansaattajan asemaa ei voi saavuttaa tietoisesti ponnistelemalla, vaan se on Jumalan armonosoitus niille, jotka ovat sen ansainneet. He eivät ole kuten me muut, vaikka ihmisiä ovatkin, vaan he ovat erittäin korkealla moraalisella, hengellisellä ja älyllisellä tasolla, mikä Jumalan silmissä tekee heidät kelvollisiksi kantamaan Hänen valoaan maailmalle.

Kun profeetta Muhammedin (saas) vaimolta Aishalta kysyttiin profeetan käytöksestä, hän vastasi: se oli kuin Koraani, mikä tarkoittaa, että hänessä ruumiillistuivat kaikki ne ihanteet, joita Koraani esittää. Kaksi Koraanin painottamaa sanansaattajia koskevaa asiaa, joita kannattaa tarkastella vähän lähemmin, ovat profeettojen inhimillisyys ja heidän tehtävänsä luonne. Huolimatta suuresta henkisestä, moraalisesta ja älyllisestä erosta heidän ja tavallisten ihmisten välillä ja huolimatta heidän erityisestä suhteestaan Jumalaan, he eivät ole sen vähempää ihmisiä sanan koko merkityksessä; he ovat syntyneet ja synnyttävät, he syövät ja juovat ja kulkevat toreilla (suura 25:20), he nukkuvat ja kuolevat (suura 21:34) ja he myös unohtavat ja tekevät virheitä (suura 20:121 ja suura 18:34).

Heidän tietonsa on rajallinen ja siksi he voivat kertoa tulevaisuudesta vain sen, mitä Jumala on heille ilmoittanut (suura 72:26-27), he eivät voi toimia välittäjinä Jumalan luona jonkun toisen puolesta, jos Jumala ei ole antanut heille siihen lupaa (suura 72:26-27), eivätkä he voi pakottaa ihmisiä seuraamaan oikeaa tietä (suura 28:56). Lyhyesti sanottuna heillä ei ole mitään sanottavaa siihen, kuinka maailmankaikkeutta ohjataan (suura 3:128). Monet aikaisemmat muslimioppineet ovat huomauttaneet, että kolmessa kohdassa Koraani, kun profeettaa haluttiin ylistää ja korostaakseen hänen inhimillisyyttään, kutsuu häntä vain "Jumalan palvelijaksi".

Yksi profeetoista, joiden ihmisyyttä on erityisesti korostettu, on Jeesus (as). Hänet luotiin samalla tavoin kuin Aadam (suura 3:59), hän on Marian poika eikä Jumalan poika (suura 4:157), hän ja hänen äitinsä söivät ihmisten ruokaa (suura 5:75), hän on tosiaankin Jumalan Sana (suura 2:45); mutta koska hän on inhimillinen olento sanan täydessä merkityksessä, hänessä ei voida tulkita olevan mitään jumalallista. Hän on Jumalan Sana vain siinä merkityksessä, kuin kaikki on Jumalan Sanaa. Miksi sitten juuri Jeesusta kutsutaan tällä nimityksellä? Siksi, että hän, kuten monet oppineet aivan oikein ovat selittäneet, syntyi olemaan tuon Sanan tuloksena; Jeesus on siis yksi Jumalan palvelijoista eikä hän koskaan millään tavoin viitannut olevansa jumalallinen (suura 5:116-117).

Kuten aiemmin sanottiin, on lähettiläille uskottu tehtäväksi välittää Jumalan sanaa muille ihmisille, mutta se ei ole niin yksinkertaista, kuin miltä vaikuttaa. Se merkitsee monia asioita, jotka eivät ilmene ensi katsomalta ja joita Koraani siksi selittää tarkemmin. Tärkein asia, joista kaikkia sanansaattajia muistutetaan ja joka hyvin helposti unohtuu, on se, että koska heidän velvollisuutensa on vain välittää viesti, he eivät ole vastuussa ihmisten suhtautumisesta heidän tuomaansa viestiin. Jumala on antanut ihmisille kyvyn erottaa totuus valheesta, erikoisesti uskonnon asioissa, ja Jumala on myös antanut hänelle mahdollisuuden vapaan tahtonsa mukaan joko hyväksyä tai torjua totuus. Koska vain Jumala tietää, mitä ihmisten mielessä liikkuu, vain Hän voi päättää, kuka heistä ansaitsee tulla johdatetuksi ja kuka jätetyksi pimeyteen ja vain Jumala tietonsa perusteella johdattaa ketä haluaa. Profeetalla ei sellaista valtaa ole eikä hän näin ollen0 voi johdattaa sitäkään, jota rakastaa (suura 28:56).

En profet har inte någon sådan makt och kan därför inte vägleda den han älskar ( Sura 28:56 ).

" Jatka siis varoituksiasi, sinä olet juuri varoittaja, etkä ole heidän kaitsijansa."

(Koraani (88:21-22))

Siksi hänen ei pidä tuntea surua, jos ihmiset kääntävät hänelle selkänsä tai väittävät hänen sanomaansa valheeksi (suura 6:33-34). Mutta tuota ohjetta on hyvin vaikea noudattaa, haluammehan jokainen tulla sen yhteisön hyväksymäksi, jossa elämme. Profeettojen on luonnollisesti elettävä niiden ihmisten keskuudessa, joita varten heidät on lähetetty eivätkä he liioin voi pettää sanomaansa. Pitäytyä järkkymättä Jumalan sanassa ja silti elää keskellä kansaansa on ehkä suurin vaikeus, jonka he kohtaavat. Vaikka Jeesus Kristus julisti islamin uskontoa eikä mitään muuta, vaihtoivat hänen kannattajansa sen kristinuskoksi.


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä Islamista:


Videoita:

Turning Muslim in Texas
Islam the Treasure UncoveredSvenska:

IslamguidenEnglanniksi:

IslamWay Sisters
Plain Truth
Islamic Medicine
Islamway
Islamweb
Al-Islam
Islam-qa
Islam-guide
Discover Islam
New MuslimsArabiaksi:

Binbaz
Islam-qa
Islamway
Islamweb
Al-Islam