Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Usko Jumalan enkeleihin

Enkeleillä ei ole materiaalista olomuotoa eivätkä he ole ihmissilmin nähtäviä. He hoitavat näkymättöminä maailmankaikkeudessa Jumalalta saamiaan tehtäviä, he eivät muistuta meitä eivätkä ole Jumalan lapsia, eivätkä he voi poiketa siitä, mitä Jumala on heille määrännyt. He ovat olemukseltaan toisenlaisia kuin ihmiset, sillä ihminen on luotu maasta, kun taas enkelit on luotu valosta. Sen tähden ihmiset eivät - profeettoja lukuunottamatta - voi nähdä heitä heidän alkuperäisessä muodossaan, vaan ainoastaan heidän ottaessaan fyysisen hahmon. Tietomme heistä perustuvat siis vain siihen, mitä Jumala ja Hänen profeettansa ovat kertoneet meille, mutta miksi meidän sitten kannattaisi oppia tuntemaan heitä? Siksi, että heillä on tärkeä osansa siinä, mitä meille tapahtuu. Enkeleitä koskevan tiedon voisi sanoa olevan samalla tavalla hyödyllistä kuin tieto luonnonlakien toiminnasta ja muiden ihmisten käyttäytymisestä on. Meidän on annettu tietää, että nämä melkein lukemattomat olennot, jotka ovat äärimmäisen mahtavia, on luotu aina tottelemaan eikä koskaan uhmaamaan jumalallisia käskyjä ja että he lakkaamatta palvelevat Herraansa eivätkä ikinä väsy (suura 21:19-20; 66:6). Mutta siitä huolimatta he - lajina - ovat alemmalla tasolla kuin ihminen, mitä symboloi se, että Aadamin luomisen jälkeen heidät määrättiin kumartamaan hänen edessään tervehtiäkseen häntä, merkkinä kunnioituksesta (Koraanin jaetta 17:70 ovat jotkut kommentaattorit pitäneet todisteena ihmisen korkeammasta asemasta enkeleihin nähden; Ibn Kathir Koraanin selityksessään).

Seuraavassa mainitaan joitakin enkeleiden tehtävistä, jotka koskevat ihmisiä. Heidän päätehtävänsä, joista heidän nimensäkin voidaan johtaa, on välittää Jumalan viesti Hänen valitsemilleen profeetoille. Tätä kunniatehtävää hoitaa etenkin heidän johtajansa Gabriel (tai Dzibriil, kuten nimi arabiaksi lausutaan).

" Tämä on totisesti jalon sananjulistajan sanoma, sellaisen, jonka valta tulee voiman Herralta, jota on toteltava ja joka ei luottamusta petä"

(Koraani (81:19-21))

Sanoma, jota kantavat tuonkaltaiset olennot, saavuttaa varmasti määränpäänsä koskemattomana. Enkelit ympäröivät meitä joka puolella, he tarkkailevat ja merkitsevät muistiin kaikki tekomme, hyvät ja pahat, ja pitävät täydellistä kirjaa jokaisen ihmisen elämästä. Kuoleman jälkeen meidät tuodaan Jumalan eteen ja silloin enkelit esittävät täydellisen selonteon elämästämme ja teoistamme maan päällä.

He myötävaikuttavat tapahtumiin, jotka näyttävät pelkiltä luonnonilmiöiltä, kuten tuuli, sade ja kuolema (suura 50:17-28). Heillä on jopa tehtävänään auttaa uskovia taistelemalla heidän puolellaan sodassa (suura 2:124) sekä suojelemalla heitä (suura 13:11) ja rukoilemalla heidän puolestaan (suura 40:7).


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä Islamista:


Videoita:

Turning Muslim in Texas
Islam the Treasure UncoveredSvenska:

IslamguidenEnglanniksi:

IslamWay Sisters
Plain Truth
Islamic Medicine
Islamway
Islamweb
Al-Islam
Islam-qa
Islam-guide
Discover Islam
New MuslimsArabiaksi:

Binbaz
Islam-qa
Islamway
Islamweb
Al-Islam