Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Koraani ja nykytiede


Ilmoituksen valo

JOHDANTO

Mitä elämä on?

Ihmisen olemassaolo tässä maailmassa ja koko tämän maailmankaikkeuden luominen ei ole pelkkää sattumaa. Tämä maailmankaikkeus, sen jokainen yksittäinen atomi, ilmaisee ja osoittaa meille Rakastavan, Armahtavan ja Kaikkiavaltiaan Luojan olemassaolon. Ilman Luojaa mitään ei voi olla olemassa. Jokainen yksittäinen sielu tietää olevansa olemassa ja olevansa riippuvainen Luojasta - jokainen tietää varmasti ettei voi luoda itse itseään. Siksi hänen velvollisuutensa on tuntea mestarillinen Luojansa - Jumala (Swt)!

IHMISKUNTA

Ihminen on ainutlaatuinen olento. Jumala (Swt) asettaa ihmisen Edustajakseen tai Sijaisekseen hallitsemaan kaikkia muita tämän maailman olentoja. Ihmiselle on annettu erityinen kyky, JÄRKI, joka erottaa hänet eläimistä. Profeetta (saas) sanoo:

"Jumala (swt) ei ole luonut mitään Järkeä parempaa tai mitään täydellisempää tai kauniinpaa kuin Järki..."

Yhdessä tämän arvostelu- ja huomiokyvyn kanssa ihmiselle on annettu vapaus (vapaa tahto) valita itselleen elämäntapa, joka on hänen asemansa arvoinen Jumalan (swt) Edustajan tai vajota alemmaksi kuin alhaisin eläin tai muu olento. Ihminen syntyy puhtaana ja synnittömänä. Hänelle on annettu vapaa tahto tehdä hyviä tekoja tai antautua synteihin.

JUMALALLINEN OHJAUS

Yltäkylläisestä Rakkaudestaan ja Armostaan ihmiskuntaa kohtaan Jumala (swt) ei ole jättänyt meitä pimeyteen löytämään oikeaa polkua vain yrityksen ja erehdyksen kautta. Yhdistettynä älylliseen järkeilykykyymme, Jumala (swt) soi meille JUMALALLISEN OHJAUKSEN, joka hahmottaa pääpiirteissään totuuden ja tiedon tunnusmerkit ja olemassaolomme todellisuuden tässä ja tulevassa elämässä.

ILMOITUSET

Ihmiskunnan alusta lähtien Jumala (swt) lähetti Profeettoja välittämään Hänen ilmoituksensa ja kutsumaan ihmisiä TODELLISEN RAUHAN ja Ainoan Jumalan (swt) TOTTELEMISEN polulle. Tätä on ISLAM. Tämä viesti välitettiin peräkkäisille ihmissukupolville eri Profeettojen kautta - kaikki he kutsuivat samalle polulle.

Kuitenkin myöhempien sukupolvien ihmiset vääristivät jokaisen Jumalalta (swt) aikaisemmin tulleen viestin tai ilmoituksen. Tämän tuloksena Jumalan (swt) puhdas ilmoitus tahrittiin myyteillä, taikauskolla, epäjumalanpalveluksella ja järjenvastaisilla filosofisilla ideologiolla. Jumalan (swt) uskonto hukkui uskontojen ylenpalttisuuteen.

Ihmiskunnan historia on katsaus ihmisen ajelehtimiseen valon ja pimeyden välillä, mutta Jumala (swt) Yltäkylläisessä Rakkaudessaan ihmiskuntaa kohtaan ei ole hylännyt meitä.


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä Koraanista:


Svenska:

IslamguidenEnglanniksi:
Modern Science
Translations of the Quran
Al-Islam
Islamweb
Islamic Medicin
The Holy Quran

Arabiaksi:

Al-Islam
Islamweb
Tafseer