Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Koraani ja nykytiede

Taivaiden ja maan luominen

Tutkikaamme ensin luomista niin kuin se on kuvattu Koraanissa.

Esiin nousee erittäin tärkeä yleinen havainto. Koraanin luomiskertomus eroaa Raamatun kertomuksesta. Tämä havainto on ristiriidassa niiden rinnastusten kanssa, joita länsimaiset kirjoittajat usein tekevät väärin perustein korostaakseen ainoastaan kahden tekstin samankaltaisuutta.

Luomisesta, kuten muistakin aiheista puhuttaessa, länsimaissa on taipumus väittää Muhammedin (saas) vain kopioineen Raamatun pääpiirteitä.

On tosiaan mahdollista verrata Raamatun kuvausta luomisen kuudesta päivästä ja sapatista eli Jumalan (swt) lepopäivästä Koraanin suuran Al-A`raf-jakeeseen 54

"Teidän Herranne on totisesti Jumala, joka on luonut taivaat ja maan kuudessa päivässä "


(Koraani 7:54)

Meidän täytyy heti huomauttaa nykyaikaisten Koraanin selittäjien painottavan, ayyam-sanan tulkinnan, jonka yksi käännös on "päiviä" tarkoittavan pikemminkin "pitkiä ajanjaksoja" tai "aikakausia" kuin 24 tunnin jaksoja.

Minusta on olennaisen tärkeää että, päinvastoin kuin Raamatun kertomus, Koraani ei määrittele maan ja taivaiden luomisen järjestystä. Se viittaa sekä taivaisiin ennen maata että maahan ennen taivaita puhuessaan luomisesta yleensä, kuten suuran Ta-Ha jakeessa 4:

"Ilmoitus Häneltä, joka on luonut taivaan korkeudet ja maan. "


(Koraani 20:4)

Itseasiassa Koraanin selitys on, että taivaat ja maa kehittyivät samanaikaisesti. Koraanissa on myös perustavaa laatua olevia tietoja ainutlaatuisen kaasumaisen massan (dukhan) olemassaolostaa. Sen osat, olivat aluksi sulautuneita yhteen (ratq) ja myöhemmin erkanivat (fatq). Tämä käsitys on ilmaistu suurassa Fussilat:

"Sitten Hän kääntyi taivaan puoleen, joka oli kaasumaista massaa "


(Koraani 41:11)

Ja sama on ilmaistu suurassa Al-Anbiya:

"Eivätkö uskottomat huomaan, että taivaat ja maa olivat sulautuneita yhteen, kunnes Me erotimme ne toisistansa? "


(Koraani 21:30)

Hajaantumisprosessi johti monien maailmojen muodostumiseen, käsitys joka putkahtaa esiin Koraanissa kymmeniä kertoja, esiinnyttyään heti suuran Al-Fatiha ensimmäisessä jakeessa.

"Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle. "


(Koraani 1:1)

Tämä kaikki on täysin sovussa nykyisten käsitysten kanssa alkeistähtisumun olemassaolosta ja alkumassan muodostaneiden osien myöhemmästä erkanemisprosessista. Tämä erkaneminen johti galaksien muodostumiseen ja sitten, kun nämä jakaantuivat, tähtien muodostumiseen, joista taas kaikki planeetat ovat syntyneet.

Koraanissa viitataan myös taivaiden ja maan välissä olevan luotuun materiaan erimerkiksi suurassa Al-Furqan:

"Hän, joka loi taivaat ja maan ja sen, mikä niiden välissä on. "


(Koraani 25:59)

Näyttäisi siltä, että tämä välissä oleva luotu materia vastaa äskettäin löytynyttä materiaa, joka on järjestäytyneiden galaksien ulkopuolinen yhdysside.

Tämä yleisside näyttää meille varmasti kuinka nykyiset tiedot ja Koraanin väittämät täsmäävät monissa kohdin. Olemme tulleet kauas Raamatun tekstistä, jonka esittämät luomisen peräkkäiset vaiheet ovat täysin mahdottomia hyväksyä, erityisesti maapallon luomisen (kolmas päivä) asettaminen ennen taivaiden luomista (neljäs päivä). On tunnettu tosiasia, että planeettamme on peräisin omasta tähdestään, auringosta. Kuinka näin ollen on mahdollista kuvitella ihmisen, joka olisi saanut innoituksen Raamatusta, voineen olla Koraanin kirjoittaja? Hänen olisi pitänyt ominpäin korjata Raamatun tekstiä ja päästä nykyisin vallitsevaan käsitykseen maailmankaikkeuden muodostumisesta, käsitykseen, joka muodostui vasta vuosisatoja hänen kuolemansa jälkeen.


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä Koraanista:


Svenska:

IslamguidenEnglanniksi:
Modern Science
Translations of the Quran
Al-Islam
Islamweb
Islamic Medicin
The Holy Quran

Arabiaksi:

Al-Islam
Islamweb
Tafseer