Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Islamin monoteismi

Kirj: R.E.A.D

" Sano (oi Muhammed): "Tämä on minun tieni, minä kutsun teitä Jumalan luo, sillä minulla on johdatus, kuten niilläkin, jotka minua seuraavat. Kunnia olkoon Jumalalle. Minä en ole kuuluva pakanoitten joukkoon."

(Koraani 12:108)

Ibn Abbas, eräs Profeetan (SAAS) seuralaisista, kertoi: Kun Allahin Lähettiläs lähetti Mu'adhin Jemeniin, hän sanoi: "Tulet tapaamaan vanhojen kirjojen kannattajia (kristittyjä ja juutalaisia), olkoon ensimmäinen tekosi saada heidät todistamaan, että ei totisesti ole ketään toista palvonnan arvoista kuin Allah". (Al Bukhari #1389).

Kaikki Jumalan profeetat, mukaanlukien Aadam, Nooa, Aabraham, Iisak, Jaakob ja sukukunnat, Jeesus ja Muhammed (rauha heille) kehottivat ihmisiä samaan, eli palvomaan Yhtä ja Ainoaa Jumalaa asettamatta ketään Hänen rinnalleen, ei kumppania, poikaa eikä liittolaista. Ymmärtääksemme, miksi meidän on palvottava Allahia (Yhtä ja Ainoaa Jumalaa), on meidän ensin hyväksyttävä Allahin herruuden Ykseys (Tauhid-ar-Rububiyya). Se tarkoittaa, että on vain Yksi Jumala kaikelle, mikä on olemassa; Hän on kaiken sen Luoja, Ohjaaja, Suunnittelija, Auktoriteetti, Turvanantaja, Ylläpitäjä jne. ja se on Allah (Yksi Jumala). Uskoa Jumalan Ykseyteen ei voida erottaa itse tämän Yhden Jumalan palvonnasta (Tauhid-al-Uluhiyya). Se merkitsee, että kenelläkään ei ole oikeutta saada osakseen palvontaa (rukouksia, avunpyyntöjä, suojan pyytämistä näkymätöntä vastaan, valan vannomista, uhreja, pyhiinvaellusta, paastoa, almuja jne.) paitsi Allahilla. Viimeinen Tauhidin osa on Allahin Nimien ja Ominaisuuksien Ykseys (Tauhid-al-Asma was-Sifat). Se tarkoittaa:

1) Emme voi antaa Allahin ominaisuuksille muita nimiä tai kuvauksia kuin ne, joita Allah itse tai Hänen Lähettiläänsä on antanut.
2) Ketään muuta kuin Allahia ei voida kutsua tai kuvailla Hänelle kuuluvilla Nimillä tai Ominaisuuksilla, esim. Mahtava (Al Aziz).
3) Meidän täytyy pitää totena Allahin kaikkia Nimiä ja Ominaisuuksia, jotka on vahvistettu Hänen kirjassaan (Koraanissa) tai jotka on annettu Hänen Lähettiläänsä Muhammedin (SAAS) kautta, muuttamatta niitä, mainitsematta niitä epäkunnioittavasti, muuttamatta niiden merkitystä tai vertaamatta niitä luotuihin millään tavalla.

Nämä kolme Tauhidin osatekijää sisältyvät lauseen "La ilaha illah Allah" merkitykseen (Kukaan muu ei ole palvonnan arvoinen kuin Allah). On olennaisen tärkeää seurata Allahin Lähettilään Muhammedin (SAAS) esimerkkiä, ja se on osa Yhden Jumalan palvomista (Tauhid-al-Uluhiyya). Tämä sisältyy lauseen "Ashadu an-na Muhammad-ur-Rasul Allah) merkitykseen (Todistan, että Muhammed on Allahin Sanansaattaja). Tämä vuorostaan tarkoittaa, että ketään muuta ei ole oikeutta totella Allahin Kirjan (Koraanin) osoittamalla tavalla, kuin Allahin Lähettilästä. Allah sanoo:

"Mitä tahansa sananjulistaja teille antaa, se ottakaa vastaan, ja mitä tahansa hän teiltä kieltää, siitä pidättäytykää."

(Koraani 59:7)

La ilaha illah Allah on Tauhidin (Islamin monoteismin) ja koko Islamin perusta. Se on täydellinen elämäntapa, jossa kaikki (Allahin) palvonnan muodot toteutuvat. Näin tapahtuu, kun muslimi alistaa itsensä kokonaan Allahin tahtoon, pyytää vain Häntä avukseen, tukeutuu kaikissa kysymyksissä (oikeasta ja väärästä) Hänen Lakiinsa ja jättää kaikki muut lakijärjestelmät.

"Sana "Ilah" (Jumala) tarkoittaa sitä Yhtä ja Ainoaa, jota totellaan eikä uhmata - syvää kunnioitusta, rakkautta, pelkoa ja toivoa tuntien sekä kumartumalla rukoukseen, pyytämällä apua ja luottamalla ainoastaan Häneen. Sen vilpittömyys, joka kohdistaa näitä asioita (jotka ovat Allahin oikeuksia) luotuun olentoon, on lakannut hänen lausuessaan La ilaha illah Allah, ja hän on palvonut luotua olentoa siinä määrin, että on kohdistanut noita asioita luotuun Jumalan sijasta.

Profeetta (SAAS) sanoi: "Kuka tahansa, joka vilpittömästi sanoo La ilaha illah Allah, pääsee Paratiisiin." (Kertonut Bazzar ja julistanut aidoksi Al-Albani kirjassaan Sahih Al-Jami). Vilpitön on sellainen, joka ymmärtää asian merkityksen, toimii annettujen vaatimusten mukaisesti, kutsuu muitakin toimimaan siten ja pitää sitä kaikkia muita asioita tärkeämpänä, sillä se on lyhyt mutta tiivis Tauhidin (Islamin monoteismin) ilmaus, jota varten ihminen luotiin.

Siksi La ilaha illah Allah tullaan laskemaan eduksi sille, joka sen sanoo, jos hän toteuttaa sen tarkoitusta omassa elämässään, eikä mitätöi sitä asettamalla jotakin Jumalan rinnalle, esim. yrittämällä kutsua kuolleita avuksi tai rukoilla eläviä heidän poissaollessaan. Profeetta (SAAS) sanoi: "Kenelle hyvänsä, joka sanoo La ilaha illah Allah, se tulee olemaan pelastukseksi eräänä päivänä, huolimatta siitä, mitä tapahtuu sitä ennen." (Kertonut Baihaqi ja julistanut aidoksi Al-Albani kirjassaan Ahadith Sahiha #1932).

Lopuksi: Tauhidin (Islamin monoteismin) ymmärtäminen vahvistaa sen, minkä muslimit jo tietävät: että Islam on ainoa Yksijumalainen Uskonto ja elämäntapa, jonka Luoja hyväksyy.


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä :

Svenska:
IslamguidenEnglanniksi:
Islam-guide
Discover Islam

Arabiaksi:
Al-Islam