Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Virhekäsitys 4:

"Islam alistaa naista"

Niistä monista islamiin liittyvistä puolista, jotka ei-muslimit ovat ymmärtäneet väärin, ovat yleisimmin ilmeneviä tietämättömyys, ennakkoluulot ja väärinkäsitykset naisten kohtelusta islamissa. Useat Koraanin jakeet tekevät selväksi, että mies ja nainen ovat samanarvoisia Jumalan edessä. Islamin mukaan ainoa asia, jossa ihmiset eroavat toisistaan Jumalan mukaan, on heidän tietoisuutensa Hänestä. Tästä huolimatta monet hämmästyvät kuullessaan sen tosiasian, että islamin laki takasi naisille sellaisia oikeuksia jo yli 1400 vuotta sitten, jotka eurooppalainen ja amerikkalainen nainen vasta äskettäin ovat saavuttaneet. Esimerkiksi, islam vahvistaa naisen olevan tasavertainen miehen kanssa lain edessä, ja myös puhtaasti henkisesti. Islamin laki takaa myös naiselle oikeuden omaisuuteen, oikeuden toimia yrittäjänä tai johtaa yritystä ja saman palkan samasta työstä.

Naisella on täysi päätäntävalta omaisuutensa suhteen, häntä ei voida naittaa vastoin omaa tahtoaan ja hänellä on oikeus pitää sukunimensä avioliiton solmittuaan. Tietenkin naiset voivat myös periä omaisuutta ja saada avioliittonsa purettua laiminlyönnin tai huonon kohtelun perusteella. Islam ei pidä naista luonnostaan "pahana viettelijättärenä" eikä koskaan syyttäisi naista jostakin "perisynnistä" tai vastaavasta. Naiset osallistuvat kaikkiin samoihin palvontamuotoihin kuin miehetkin. Ne oikeudet, jotka islam antoi naisille 1400 vuotta sitten, olivat tosiaankin tuntemattomia länsimaissa aina 1900-luvulle asti. Esimerkiksi noin viisikymmentä vuotta sitten Amerikassa ja Englannissa laki ei sallinut naisen ostaa taloa tai autoa ilman miehensä tai isänsä myötävaikutusta ja allekirjoitusta sopimuksessa! Islam kunnioittaa suuresti naista ja hänen rooliaan yhteiskunnassa.

Mainittakoon, että profeetta Muhammedin (SAAS) tehtävä teki lopun joukolle kammottavia naisiin kohdistuvia käytäntöjä sen ajan yhteiskunnassa. Juuri Koraani kielsi arabien tavan surmata vastasyntyneitä tyttäriään. Islam asetti myös rajat arabien rajoittamattomalle moniavioisuudelle tuona aikana, ja monia lakeja saatettiin voimaan suojelemaan naisen hyvinvointia. Tänään monet nk. uudistuksista naisten eduksi ovat syntyneet siitä, että länsimaailma on hylännyt uskonnon ja valinnut maallistumisen. Jopa ne länsimaalaiset, jotka katsovat noudattavansa niin sanottuja "juutalais-kristillisiä perinteitä", seuraavat itse asiassa länsimaisen liberalismin tuomia arvostuksia.

Jos naisella tämän päivän muslimimaailmassa ei ole hänelle kuuluvia oikeuksia, se ei johdu siitä, ettei islam olisi suonut niitä hänelle. Ongelma on siinä, että monin paikoin vieraat traditiot ovat jättäneet varjoonsa sen, mitä islam todella opettaa, johtuen joko tietämättömyydestä tai siirtomaavallan vaikutuksesta.Lue Lisä >>
Women in Islam versus Women in the Judaeo-Christian Tradition --- The Myth and The Reality


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä Islamista:


Videoita:

Turning Muslim in Texas
Islam the Treasure UncoveredSvenska:

IslamguidenEnglanniksi:

IslamWay Sisters
Plain Truth
Islamic Medicine
Islamway
Islamweb
Al-Islam
Islam-qa
Islam-guide
Discover Islam
New MuslimsArabiaksi:

Binbaz
Islam-qa
Islamway
Islamweb
Al-Islam