Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Virhekäsitys 2:

"Muslimit palvovat Muhammedia "

Islamin mukaan profeetta Muhammed (SAAS) oli viimeinen Jumalan sanansaattajista. Hän oli, kuten kaikki muutkin Jumalan profeetat - kuten Nooa, Aabraham, Mooses ja Jeesus (AS) - tavallinen ihminen. Kristityt ajattelevat virheellisesti, että muslimit palvovat Muhammedia (SAAS), sillä he tekevät sen virheellisen rinnastuksen, että koska he kerran palvovat Jeesusta, pitäisi muslimien palvoa Muhammedia (SAAS). Tämä on yksi syy siihen, että he niin pitkään kutsuivat muslimeja "muhamettilaisiksi". Muhammed (SAAS) ei koskaan, kuten ei Jeesuskaan (AS), väittänyt itsellään olevan sellaista jumalallista asemaa.

Muhammed (SAAS) kutsui ihmisiä palvomaan ainoastaan Kaikkivaltiasta Jumalaa, ja hän (SAAS) korosti aina ihmisyyttään, jotta kukaan ei lankeaisi samoihin erheisiin kuin kristityt Jeesuksen suhteen. Suojellakseen kansaansa profeetta Muhammed (SAAS) viittasi aina itseensä "Jumalan orjana ja lähettiläänä". Muhammed (SAAS) oli valittu Jumalan viimeiseksi lähettilääksi. Hänen tuli välittää viesti, ei pelkästään sanoina, vaan myös ollen itse elävänä esimerkkinä ihmisille. Muslimit rakastavat ja kunnioittavat häntä mm. sen vuoksi, että hänellä oli korkein moraali, minkä ihminen voi saavuttaa ja koska hän toi totuuden, Jumalan totuuden - mikä merkitsi täydellistä alistumista Jumalan tahtoon.

Jo aikaisessa vaiheessa Jumala ilmoitti, että Muhammed (SAAS) oli "lähetetty armona koko ihmiskunnalle", kertoen samalla sen, että islamin sanoma tulisi leviämään koko maapallolle. Muslimit ponnistelevat yltääkseen niihin esimerkillisiin ominaisuuksiin, jotka Muhammedilla (SAAS) oli, mutta he eivät millään tavalla PALVO häntä. Edelleen islam opettaa muslimeja kunnioittamaan kaikkia Jumalan profeettoja ja sanansaattajia, mutta kunnioittaminen ja rakastaminen ei ole samaa kuin palvominen. Kaikki todelliset muslimit tietävät, että kaikki palvonnan muodot ja rukoukset kohdistuvat suoraan Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, Ykseydessään. Muslimi tietää, että jos hän palvoisi Muhammedia (SAAS) tai ketä tahansa muuta kuin Jumalaa, hän tekisi kaikkein suurimman synnin islamin mukaan. Vaikka henkilö väittäisi olevansa muslimi, hän ei ole sitä, jos hän palvoo tai rukoilee muita kuin Jumalaa.

Islamin uskontunnustus kuuluu:

"Todistan, ettei ole ketään muuta palvonnan arvoista kuin Allah yksin; ja todistan, että Muhammed on Hänen orjansa ja sanansaattajansa."


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä Islamista:


Videoita:

Turning Muslim in Texas
Islam the Treasure UncoveredSvenska:

IslamguidenEnglanniksi:

IslamWay Sisters
Plain Truth
Islamic Medicine
Islamway
Islamweb
Al-Islam
Islam-qa
Islam-guide
Discover Islam
New MuslimsArabiaksi:

Binbaz
Islam-qa
Islamway
Islamweb
Al-Islam