95.Viikunapuun Suura


JOHDANTO:

YHDEKSÄSKYMMENES VIIDES SUURA: Viikunapuu (At-Tin) Ilmoitettu Mekassa (8 jaetta )

At-Tin, »Viikunapuu», saa nimensä ensimmäisessä jakeessa esiintyvästä sanasta. Merkitys on hämärä, viitaten ihmiseen hänen suhteessaan Jumalan ilmoitettuun lakiin ja Hänen tuomioonsa.
Kuuluu Mekassa ilmoitettujen suurojen kaikkein varhaisimpaan ryhmään.

Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen.

1. Kautta viikunapuun ja oliivin,

2. kautta Siinain vuoren

3. ja tämän pyhitetyn kaupungin.

4. Totisesti Me loimme ihmisen parhaaseen muotoonsa,

5. mutta Me kyllä alennammekin hänet alhaista alemmaksi,

6. lukuunottomatta niitä, jotka uskovat ja hyvää tekevät; niitä odottaa ehtymätön palkka.

7. Mikä siis saa sinut pitämään tulevaa tuomiota valheena?

8. Eikö Jumala ole tuomareista parhain?

SISÄLLYS