SISÄLLYS


Koraanin kääntäminen


Varoitus!

Muistakaa, että KAIKKI Koraanin käännökset (tulkinnat) väistämättä sisältävät virheitä. Alkuperäisellä kielellään (arabiaksi) Koraani on suoraa Allahin (JUMALAn) Puhetta ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (rauha hänelle) välityksellä. Millään Koraanin käännöksellä ei enää ole tätä "virallista" ja täydellistä asemaa, vaikkakin se voi olla valtavan hyödyllinen aloittelevalle opiskelijalle, joka haluaa tietää lisää islamista.

Kehotamme vakavasti niitä, jotka haluavat oppia enemmän islamia, hankkimaan itselleen Koraani-kirjan, mutta seuraavin edellytyksin:

Valitettavasti tässä esitetty käännös EI täytä näitä yksinkertaisia ehtoja.

SISÄLLYS