Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Korkeamman voiman olemassaolo

Mohammad Al-Ghazali

Islam rakentuu itsestäänselvälle uskolle Jumalan olemassaoloon. Uskoa Häneen pidetään Islamin lakien perustana. Koraanista voi löytää kymmenittäin vakuuttavia todisteita, jotka saavat muslimit elämään varmana sen totuudellisuudesta.

Eräällä oppineella on osuva kuvaus tähän aiheeseen liittyvistä teorioista.

Siihen sisältyy neljä pääteoriaa:

Ensimmäinen teoria on se, että koko olevaisuus on pelkkää kuvitelmaa. Tämä koskee sekä aineellista että aineetonta maailmaamme, s.o. että maa, jonka pinnalla kuljemme ja ajoneuvot, joilla liikumme, ovat vain kuviteltuja. Joukko sekä vanhoja että uusia filosofeja uskoivat tähän teoriaan, vaikka väite kuulostaakin absurdilta eikä ansaitse sen enempää huomiota.

Toinen teoria on se, että maailma on tosi, ja syntynyt itsestään absoluuttisesta ei-olevaisesta. Se on siten syntynyt ilman ulkoista vaikutusta. Tämä teoria on yhtä absurdi kuin ensimmäinen väittämäkin, sillä se on vastoin sääntöä, jonka mukaan kaikella on perimmäinen syynsä, kuten tiedekin on todennut.

Kolmas väite on, että tämä maailma olisi ikivanhaa materiaa ilman alkua tai loppua, ja että erilaiset olennot olisivat syntyneet monimutkaisten ja sattumanvaraisten prosessien seurauksena. Tämän olettamuksen mukaan maailma olisi itse itseään ruokkiva ja aktivoiva kokonaisuus, sarja keskinäisiä vuorovaikutuksia. Tämä väittämä tahtoo todistaa, että hyvin rakennettu linna ei ole lahjakkaan arkkitehdin teos, vaan hiekkaa ja sementtiä sekä muuta ainetta, josta keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksenä on syntynyt linna.

Kuinka tämän maailmankaikkeuden synnyn täydellisyyden ja kaiken siinä liikkuvan äärimmäisen hienouden takana voisikaan olla esim. hiekka, jolla kävelemme tai ilma, jota hengitämme, ikään kuin ne olisivat sen kaiken luoneet! Nykyajan ihmiset ovat täysin tietoisia niistä tapahtumasarjoista, joita tarvitaan kasvin kehittymiseksi ja siksi pitäisikin olla itsestään selvää, että sellaisen ihmeen täytyy olla jonkin aikaansaama. Tämä johdattaa meidät:

Neljänteen teoriaan ,eli Allahin, Ylistetyn olemassaoloon. Tämä olettamus on ainoa todennäköinen selitys luomisen historialle, ja se on ainoa hyväksymisen arvoinen teoria.

"Hän on teidät luonut yhdestä olennosta, ja te olette saaneet asuinsijan sekä lepopaikan. Olemme nyt selittänyt tunnusmerkit ymmärtäväisille ihmisille ".

(Koraani 6:98)

"Sellainen on Hän, joka tuntee sekä salatut että ilmeiset asiat, Hän on kaikkivaltias, kaikkein armollisin. Kaiken Hän on tehnyt parhaimmalla tavalla ja aloittanut luomalla ihmisen kosteasta savesta. Sitten Hän loi hänen siemenensä mitättömän näköisestä nesteestä. Sen jälkeen Hän täydensi hänet ja puhalsi häneen henkensä, ja Hän on antanut teille kuulon ja näön sekä sielun. Mutta niukasti te osoitatte kiitollisuutta ".

(Koraani 32:6-9)

Koraani on tiennäyttäjä ja todiste, joka opettaa ja johdattaa ihmistä tuntemaan Luojaansa. Kaikki todisteet toimivat yhteen ja herättävät ihmisen ymmärtämään ympäristöään ja johtavat hänet uskomaan Allahiin Hänen merkkejään punnittuaan.
"Maan päällä on tunnusmerkkejä niille, joilla on varmuus; niin myöskin omissa sieluissanne. Ettekö siis näe niitä?".

(Koraani 51:20-21)

Kerrotaan Persian keisarin Anusharwanin maanneen eräänä yönä selällään tutkien taivasta ja sanoneen: "Oi avaruus, sinä olet rakennus, jossa on jättiläismäisen suuri katto ja sisälläsi suuri mysteerio. Seisotkohan sinä pilarien päällä vai onko sinut ripustettu johonkin; vannon, että se kuningas, joka vallallaan sinua tukee, on suuri ja hän on sinut taiten ja viisaasti muotoillut ja joka tätä suuruutta ei ajattele, on mieletön."

  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä :

Svenska:
IslamguidenEnglanniksi:
Islam-guide
Discover Islam

Arabiaksi:
Al-Islam