Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


MITÄ ISLAMISTA SANOTAAN

Islam, joka ilmestyi Profeetta Muhammedille (RH), on ennen sitä ilmestyneiden uskontojen jatko ja huipentuma, ja sopii siten kaikkina aikoina kaikille ihmisille. Silmiinpistävät tosiasiat puoltavat Islamin asemaa. Ensiksi; ei ole olemassa toista sisällöltään ja muodoltaan samanlaista ilmestynyttä kirjaa. Toiseksi; mikään toinen ilmestyneistä uskonnoista ei ohjaa ihmistä elämän tiellä kaikkina aikoina. Vain islam kohdistaa sanomansa koko ihmiskunnalle ja tarjoaa ohjausta kaikissa ihmistä koskettavissa ongelmissa. Lisäksi islamin uskonto on läpikäynyt 1400 vuoden testin, ja sillä on kaikki mahdollisuudet ihanteellisen yhteiskunnan luomiseen aivan kuten tapahtui viimeisen profeetan Mohammedin (RH) johtokaudella.

Oli ihme, että Profeetta Mohammed (RH) ilman suuria aineellisia voimavaroja onnistui saamaan pahimmatkin vihollisensa islamin piiriin. Idolien palvojat, sokeasti esi-isiensä tapoja noudattavat, heimoriitojen ylläpitäjät, ihmisarvon herjaajat muodostivat mitä kurinalaisimman valtion islamin ja sen profeetan Mohammedin (RH) alaisuudessa. Oikeudenmukaisuutta ainoana kriteerinä arvoon ja kunniaan pitävä islam antoi ihmisille mahdollisuuden päästä hengellisiin korkeuksiin ja ihmisarvoon. Islam muovasi heidän sosiaalista kanssakäymistään, kulttuuriaan, moraaliaan ja kaupantekoansa laeilla ja säännöksillä, jotka ovat yhdenmukaisia ihmisluonnon kanssa, ja täten sovellettavissa kaikkina aikoina ihmisluonnon pysyessä muuttumattomana.

Valitettavasti kristitty länsi piti islamia kilpailevana uskontona, sen sijaan että olisi vilpittömästi yrittänyt ymmärtää islamin ilmiömäistä menestymistä sen alkuaikoina. Ristiretkien vuosisatoina tämä islamia vihollisena pitävä suuntaus sai paljon voimaa ja vauhtia ja tuotti suuren määrän islamin mainetta tahraavaa kirjallisuutta. Mutta islamin aitous on alkanut avautua nykytutkijoille, joiden rohkeat ja objektiiviset huomiot islamista romuttavat nk puolueettomien orientalistien syytteet.

Ohessa muutamien suurien ja tunnustettujen ei-muslimi tiedemiesten huomioita islamista. Totuus ei tarvitse puolestapuhujia, mutta pitkittinyt, ilkeämielinen islamin vastainen propaganda on aiheuttanut suurta hämmennystä jopa vapaiden ja objektiivisten ajattelijoiden mielissä.

"Se (islam) syrjäytti apinamaisuuden miehisyydellä. Se antaa toivoa orjalle, veljeyttä ihmiskunnalle ja tunnustusta ihmisluonnon perustotuuksille."
Canon Taylor, ote Walverhamton'in Kirkolliselle Kongressille luetusta puheesta, Lokakuun 7, 1887, siteerattuna Arnoudin teoksessa THE PREACHING OF ISLAM, sivut 71-72.

"Oikeudenmukaisuus on yksi parhaimmista islamin ihanteista, koska Koraania lukiessani en löydä noita dynaamisia elämän perusarvoja ainoastaan mystiikkana vaan käytännöllisinä jokapäiväisinä eettisinä neuvoina, jotka sopivat koko maailmalle."
Luentoja "the Ideals of Islam:" kts SPEECHES AND WRITINGS OF SROJINI NAIDU, Madras, 1918, s. 167.


"
Historia kuitenkin osoittaa, että legenda fanaattisista muslimeista pyyhältämässä maailman läpi miekalla pakottaen lyödyt heimot kääntymään islamiin, on yksi naurettavimmista myyteistä, jota historioitsijat ovat koskaan toistaneet."
De Lacy O'Leary, ISLAM AT THE CROSSROADS, Lontoo, 1923, s. 8.

"Islam voi vielä palvella ihmiskuntaa. Se on lähempänä todellista Itää kuin Eurooppa ja sillä on suurenmoinen perinne rotujen välisessä ymmärtämisessä ja yhteistyössä. Mikään muu yhteiskunta ei ole niin montaa kertaa onnistunut jäseniensä aseman, mahdollisuuksien, ponnistelujen ja niin monien ihmisrotujen tasa-arvoisuudessa. Jos koskaan kaksi vastakkaista yhteiskuntaa, Itä ja Länsi, korvattaisiin yhteistyöllä, islamin välittävä asema olisi ehdoton ehto. Sen käsissä on ratkaisu ongelmaan, joka Euroopalla on suhteessaan Itään. Yhteistyötä tekemällä mahdollisuus rauhanomai-seen ratkaisuun kohoaa huomattavasti. Mutta jos Eurooppa hylkää yhteistyön islamin kanssa ja johdattaa sen vihollisleirin huomaan, asia voi olla molemmille osapuolille haitallinen.
H.A.R. Gibb, WHITHER ISLAM, London, 1932, s. 379

"Olen aina kunnioittanut Muhammedin uskontoa sen elinvoimaisuuden vuoksi. Se on mielestäni ainoa uskonto, joka näyttää omistavan kyvyn assimilioitua muuttuviin olemmassaolon vaiheisiin ja vetoaa kaiken ikäisiin ihmisiin. Olen tutkinut häntä - loistava mies ja mielestäni kaukana anti-Kristuksesta, häntä pitäisi kutsua Ihmisyyden Pelastajaksi. Uskon, että jos hänen kaltaisensa mies olisi johtamassa tämän päivän diktatuuria, hänen onnistuisi ratkaista sen ongelmat tavalla, joka toisi paljon kaivattua rauhaa ja onnellisuutta: olen ennustanut Muhammedin uskonnosta, että siitä tulee huomisen Euroopassa hyväksytty uskonto aivan kuten se on alkanut olla hyväksytty tämän päivän Euroopassa."
G.B. Shaw, THE GENUINE ISLAM, Vol. 1, No 81936.

"Rotutietoisuuden loppuminen muslimien keskuudessa on yksi islamin suurimmista saavutuksista, ja sattumalta nykyajan maailmassa on huutava pula tälläisen islamilaisen hyveen puolestapuhujista."
A.J. Toynbee, CIVILIZATION ON TRIAL, New York, 1948, s. 205

"Islamin nousu on ehkä ihmishistorian hämmästyttävimpiä tapahtumia. Mitättömästä maasta ja kansasta alkanut islam levisi vuosisadassa yli puolen maapallon rikkoen suuria valtakuntia, voittaen kauan palvottoja uskontoja, muovaten ihmisrotujen sieluja ja rakentaen kokonaan uutta maailmaa - islamilaista maailmaa.

"Mitä lähemmin tutkimme tätä ilmiötä sitä erikoisemmalta se vaikuttaa. Muut suuret uskonnot voittivat alaa hitaasti raskaiden taisteluiden avulla ja voitto koitti vasta mahtavien hallitsijoiden käännyttyä uuteen uskoon. Kristinuskolla oli Konstantinopo-linsa, buddismilla Asokansa ja zoroastrinismilla Cyruksensa, jokaisen näistä antaen maallisett voimansa valitun kultin käyttöön. Mutta ei Islam. Se nousi autiomaasta, jota asutti ennen tätä aikakirjoille tuntematon paimentolaisheimo. Islam astui rohkeasti eteenpäin suureen seikkaaluunsa hyvin heikolla tuella vaikka sitä vastassa oli suuret aineelliset voimat. Kuitenkin islam voitti ihmeellisen helposti, ja muutama sukupolvi näki hehkuvaa puolikuuta kannettavan voittoisasti Pyreneiltä Himalajalle ja Keski-Aasian autiomaasta Keski-Afrikan autiomaihin.
--A.M.L. Stoddard, sitaatti teoksessa ISLAM - THE RELIGION OF ALL PROPHETS, Begum Bawani Waqf, Karachi, Pakistan, s. 56

"Islam on uskonto, joka on pohjimmiltaan rationaalinen, kun puhutaan tästä termistä sen alkuperää ja historiaa tarkastellen. Rationalismin määritelmä järjestelmänä, jonka mukaan uskonto perustuu järjen mukaisille periaatteille sopii islamiin erinomaisesti. Ei voida kiistää, että monet teologian oppisuunnat ja järjestelmät ja myös monet taikauskot, pyhimyksien palvonnasta rukousnauhojen ja amulettien käyttöön on oksastettu muslimien uskon puunrunkoon. Mutta huolimatta Profeetta Mohammedin (RH) opetusten vilkkaasta kehittymisestä, Koraani on muuttumat-tomana säilyttänyt paikkansa olennaisena alkupisteenä, ja oppia Jumalan ykseydestä on siinä aina julistettu suuruudella, majesteetillisuudella, puhtaudella ja varmuudella, joka etsii vertaistaan islamin ulkopuolella.
Edward Montet, "La Propagande Chretienne et ses Adversaries Musulmans," Paris, 1980; sitaatti T.W. Arnoldin teoksesta THE PREACHING OF ISLAM, London, 1913, sivut 413-414.

"En ole muslimi sanan tavallisessa merkityksessä, mutta toivoisin, että olisin "muslimi" siis "henkilö, joka on antautunut Jumalalle". Minä kuitenkin uskon, että Koraanissa ja muissa islamilaisen näkemyksen sanonnoissa on suuria määriä jumallista totuutta, josta minulla ja muilla länsimaalaisilla on vielä paljon opittavaa. Islam on toden totta vahva haastaja tulevaisuuden ainoan uskonnon rakenteiden luojana.
--W. Montgomery Watt, ISLAM AND CRISTIANITY TODAY, London, 1983, s. ix


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä Islamista:


Videoita:

Turning Muslim in Texas
Islam the Treasure UncoveredSvenska:

IslamguidenEnglanniksi:

IslamWay Sisters
Plain Truth
Islamic Medicine
Islamway
Islamweb
Al-Islam
Islam-qa
Islam-guide
Discover Islam
New MuslimsArabiaksi:

Binbaz
Islam-qa
Islamway
Islamweb
Al-Islam