Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Koraani ja nykytiede

Koraanin ymmärtämiseksi tarvitaan kokonaisen tietosanakirjasarjan tuntemusta

Useiden vuosisatojen ajan ihminen oli kykenemätön tutkimaan Koraanissa olevia yksityiskohtia, koska hänellä ei ollut riittäviä tieteellisiä välineitä. Vasta tänään ymmärretään kunnolla Koraanin lukuisia luonnonilmiöitä käsitteleviä jakeita. Sanoisin jopa, ettei 1900-luvun keskivertotiedemiehen ole aina helppoa ymmärtää kaikkea Koraanista lukemaansa ilman erikoistutkimuksen apua, koska tietomäärä jatkuvasti kasvaa ja lokeroituu. Tämä tarkoittaa, että ymmärtääksemme kaikki Koraanin jakeet meidän täytyisi tänä päivänä ehdottomasti tuntea kokonainen tietosanakirjasarja, eli meillä täytyisi olla tietoa hyvin monilta tieteen aloilta.

Käytän sanaa "tiede" tarkoittamaan vakiintunutta tietoa. Se ei sisällä teorioita, jotka vain tietyn ajan auttavat selittämään ilmiöitä tai ilmiösarjoja tullakseen hylätyksi silloin, kun tieteen edistymisen ansiosta löydämme vakuuttavampia selityksiä. Pohjimmiltaan aion vain vertailla Koraanin väittämiä ja sellaista tieteellistä tietoa, jota ei todennäköisesti enää kyseenalaisteta, kun esitän tässä tekstissä tieteellisiä tosiseikkoja, jotka eivät oel täydellisesti vakiintuneita, aion mainita sen.

Koraanissa on joitakin harvinaislaatuisia esimerkkejä väittämistä, joita moderni tiede ei ole, ainakaan vielä vahvistanut: aion viitata niihin osoittamalla, että kaikki todisteet saavat tiedemiehet pitämään niitä erittäin todennäköisinä. Tästä esimerkkinä Koraanissa väittämä, että elämän lähtökohta on vesi, ja toinen väittämä että jossain maailmankaikkeudessa on meidän oman maapallomme kaltaisia planeettoja.

Näiden tieteellisten näkökohtien ei kuitenkaan tulisi saada meitä unohtamaan, että Koraani on ennen kaikkea uskonnollinen kirja ja sen ei voi tietenkään olettaa omaavan "tieteellistä" tarkoitusta sinänsä. Joka kerta, kun ihmistä kutsutaan pohtimaan luomistyötä ja lukuisia havaitsemiaan luonnonilmiöitä, näiden esimerkkien päivänselvä tarkoitus on painottaa Jumalaista (swt) Kaikkivaltiutta. Se, että näistä pohdinnoista voimme löytää vihjauksia tieteellisiin tosiasioihin, on varmasti yksi Jumalan (swt) lahjoista, joiden arvon täytyy tulla esille tänä aikana, jona tieteeseen perustuva materialistinen ateismi pyrkii saamaan valtaa Jumalaan (swt) uskomisen kustannuksella.

Läpi koko tutkimukseni olen lakkaamatta yrittänyt pysyä täysin puolueettomana. Uskon onnistuneeni lähestymään Koraania yhtä puolueettomasti kuin lääkäri, joka avaa potilaansa kansion: toisin sanoen, asettamalla tarkasti vastakkain kaikki oireet, hän voi tehdä diagnoosin. Minun on myönnettävä, että ensi askeleitani ei todellakaan ohjannut usko Islamiin, vaan yksinkertainen totuuden etsintä. Näin näen sen tänään. Siihen aikaan kun olin päättänyt tutkimukseni, tosiasiat olivat pääsyy, jotka saivat minut näkemään Koraanin Profeetalle (saas) ilmoitettuna tekstinä.

Tulemme tutkimaan Koraanin väittämiä, jotka nykyään pelkästään ilmaisevat tieteellisen totuuden, mutta joista entisaikojen ihmiset pystyivät ymmärtämään vain niiden ilmeisen merkityksen. Jos tekstiin olisi tehty myöhempiä muutoksia, kuinka olisi mahdollista, että läpi Koraanin siroitellut vaikeatajuiset kappaleet olisivat säästyneet ihmisen manipulaatiolta? Pienikin muutos teksteihin olisi tuhonnut automaattisesti niille luonteenomaisen johdonmukaisuuden, ja estäisi meitä huomaamasta niiden yhdenmukaisuutta nykyaikaisen tietämyksen kanssa. Näiden läpi Koraanin sirotelluiden väittämien olemassaolo näyttää puolueettomalle tarkkailijalle olevan selvä aitouden merkki.

Koraani on julistus, joka annettiin ihmiselle tiedoksi noin 20 vuotta kestäneen ilmoituksen aikana. Tämä ilmoitus käsitti kaksi suunnilleen yhtä pitkää ajanjaksoa Hijran (v.622) puolin. Tästä näkökulmasta ajateltuna on luontevaa, että nämä tieteelliset pohdinnat on siroteltu läpi koko Kirjan. Tällaisessa tutkimuksessa kuin tämä tekemämme meidän täyttyi järjestää uudelleen aihepiirin mukaan kooten ne suura suuralta. Kuinka ne tulisi luokitella? En pystynyt löytämään Koraanista ainuttakaan viittausta johonkin tiettyyn luokitteluun. Siispä olen päättänyt esitellä ne oman henkilökohtaisen luokitteluni mukaan.

Minusta tuntuu, että ensimmäisen aiheen tulisi käsitellä maailman luomista. Tähän aiheeseen viittaavia jakeita on tässä mahdollista vertailla nykyisin vallalla oleviin yleisiin käsityksiin maailmankaikkeuden muodostumisesta. Luomisen jälkeen olen jakanut kappaleet seuraaviin pääotsikoihin: Tähtitiede, Maapallo, Eläin- ja Kasvikunnat, Ihminen ja erityisesti ihmisen lisääntyminen; tälle aiheelle on Koraanista annettu hyvin tärkeä paikka. Näihin pääotsikoihin on mahdollista lisätä alaotsikoita.

Lisäksi ajattelin olevan hyödyllistä vertailla Koraanin ja Raamatun kertomuksia nykyisen tietämyksen näkökulmasta. Näin tein sellaisissa aiheissa kuten Maailman luominen, Vedenpaisumus ja Exodus (juutalaisten lähtö Egyptistä).


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä Koraanista:


Svenska:

IslamguidenEnglanniksi:
Modern Science
Translations of the Quran
Al-Islam
Islamweb
Islamic Medicin
The Holy Quran

Arabiaksi:

Al-Islam
Islamweb
Tafseer