Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Arabiaksi
  Svenska
  English
Suomeksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Väärä käsitys nro 7:

"Muslimit vihaavat Jeesusta"

Monet ei-muslimit hämmästyvät kuullessaan, että Islamin uskon mukaan Jeesus, Marian poika, on eräs kaikkein tärkeimmistä Jumalan sanansaattajista. Muslimit oppivat rakastamaan Jeesusta eikä kukaan voi kutsua itseään muslimiksi ilman uskoa hänen ihmeelliseen neitseelliseen syntymäänsä ja niihin ihmeisiin, joita hän (rauha hänelle) teki. Muslimit eivät usko näihin asioihin sen perusteella, mitä Raamatussa sanotaan tai mitä jokin toinen uskonto sanoo, vaan yksinkertaisesti siksi, että Koraani kertoo nämä asiat hänestä. Siitä huolimatta muslimit painottavat, että Jeesuksen ihmeet, ja kaikkien muidenkin profeettojen tekemät ihmeet, tapahtuivat "Jumalan luvalla".

Tiettyjä kristinuskon piirteitä voi jopa osan kristittyjä olla vaikea hyväksyä, esimerkiksi, että Jeesus on "Jumalan poika", "Jumalan ruumiillistuma maan päällä" tai "kolmas osa" Pyhästä kolminaisuudesta. Koraanissa kerrotaan ihmisille tästä Jumalan sanoman väärentämisestä ja esitetään selvästi, ettei Jumalalla ole ketään "poikaa" sen paremmin allegorisesti, fyysisesti, metaforisesti tai metafyysisestikään. Islamin edustama puhdas monoteismi hylkää täysin sellaisen ajatuksen, että Jumala olisi jotakin, jota voimme aivan fyysisesti kuvitella (mihin kolminaisuusoppi perustuu) tai jotakin, jonka voimme määritellä vertaamalla jotakin Jumalaan tai asettamalla jotakin Hänen rinnalleen, tai että voisimme rukoilla jotakuta muuta kuin Jumalaa. Islam ei myöskään salli ketään muuta kutsuttavan sanoilla "Herra" tai "Kaikkivaltias", sillä ne nimet kuuluvat vain Jumalalle.

Väärinkäsityksen välttämiseksi on selvennettävä, että kun muslimi kritisoi Raamattua tai kristillisiä oppeja, he eivät hyökkää "Jumalan Sanaa" tai Jeesusta Kristusta vastaan (rauha hänelle). Muslimien näkökulmasta silloin päinvastoin puolustetaan Jumalan Sanaa ja Jeesusta - siinä muodossa kuin ne Koraanissa esitetään. Muslimien kritiikki kohdistuu ihmisten tapaan kutsua Raamattua Jumalan Sanaksi, sillä muslimit eivät hyväksy sitä Jumalan alkuperäiseksi Sanaksi, tarkassa muodossa. Kristittyjen oppi esimerkiksi Pyhästä kolminaisuudesta ja perisynnistä saavat muslimien voimakkaan kritiikin osakseen, sillä ne eivät tulleet Jeesukselta (rauha hänelle). Siinä suhteessa ovat muslimit Jeesuksen (rauha hänelle) todellisia seuraajia, koska he puolustavat häntä kristittyjen liioitelluilta käsityksiltä ja opettavat puhdasta monoteismia, joka oli Jeesuksenkin alkuperäinen sanoma.


  Copyright © 2000-2016 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä Islamista:


Videoita:

Turning Muslim in Texas
Islam the Treasure Uncovered
Islam: Empire of Faith - Part 1Svenska:

Islamguiden
Islam från EuropaEnglanniksi:

Discover Islam
IslamWay Sisters
Plain Truth
Islamic Medicine
Islamway
Islamweb
Al-Islam
Jannah
Islam-qa
Islam Today
Islam-guide
New MuslimsArabiaksi:

Binbaz
Ibn-Othaimeen
Islam-qa
Islamway
Islamweb
Al-Islam